bvucinec Archive

E-mail disclaimer examples

Nothing special this time, just a post migrated from my old blog. Some e-mail disclaimer examples to use. Example 1 Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender ...Read More